Integrácia ISIC (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD) zliav do AN kasa

28. marca 2023

Študentský život je plný výziev a nárokov na čas aj peniaze. Mnohí študenti pracujú zároveň s tým, ako sa snažia stíhať svoje štúdium a záujmy. Preto sú študentské zľavy a výhody v oblasti stravy, zábavy, cestovania, vzdelávania a poistenia pre nich veľkým lákadlom. ISIC karta je medzinárodne uznávaným preukazom študenta, ktorý ponúka množstvo zliav a výhod. Študenti pri výbere obchodu, kde môžu nakúpiť prihliadajú aj na tento fakt. Preto je poskytovanie zliav pre držiteľov kariet jedným s prínosov pre obchodníkov.

S cieľom uľahčiť študentom využívanie týchto zliav a zjednodušiť proces pre predajcov, rozhodli sme sa v spolupráci s CKM SYTS integrovať funkcionalitu ISIC zliav do našej AN kasa. AN kasa je súčasťou nášho podnikového informačného systému, ktorý umožňuje predajcom spravovať predaj a fakturáciu a tiež sledovať skladové zásoby.

Princíp fungovania tejto integrácie je jednoduchý. Pri uplatnení zľavy, obsluha zadá do AN kasa číslo karty zosnímaním čiarového kódu alebo ručne. Následne AN kasa prostredníctvom API online overí platnosť karty. Ak je karta platná, AN kasa automaticky zadá výšku zľavy do dokladu pre položky, na ktoré má systém nastavené možnosť uplatnenia ISIC zľavy. V prípade, že karta nie je platná, AN kasa informuje obsluhu o nemožnosti uplatnenia zľavy.

Systém taktiež umožňuje prenos dát o použití ISIC kariet z našej AN kasa do CKM SYTS. Denný report obsahuje informácie o použití ISIC kariet za jednotlivé prevádzky zákazníka, vrátane čísla karty, výšky zľavy a miesta, kde bola zľava poskytnutá. Tento report pomáha CKM SYTS sledovať používanie ISIC kariet a monitorovať ich využívanie v rámci našich predajní.

Výhody integrácie ISIC zliav do AN kasa sú mnohé. Jednou z hlavných je automatizácia procesu poskytovania zliav, ktorá uľahčuje prácu predavačov a zaručuje rýchlejšie a spoľahlivejšie poskytovanie zliav. Vďaka tomu predavači ušetria čas a môžu sa sústrediť na iné úlohy, čo zlepší celkovú efektivitu prevádzky.

Okrem toho, integrácia ISIC zliav do AN kasa umožňuje online kontrolu platnosti ISIC kariet, čo zabezpečuje, že zľavy sú poskytované len oprávneným držiteľom kariet. To zlepšuje bezpečnosť procesu poskytovania zliav a znižuje riziko zneužitia zliav neoprávnenými osobami.

V neposlednom rade je integrácia ISIC zliav do ERP AN kasa výhodná aj pre študentov, ktorí majú tak jednoduchší prístup k zľavám, bez nutnosti preukazovať sa klasickým plastovým ISIC preukazom. Stačí, ak si predložia kartu v mobilnej verzii, ktorá je dostupná v ISIC aplikácii. Tým sa zlepšuje prístupnosť zliav pre študentov a zvyšuje sa záujem o ISIC kartu ako celok.

Využitie ISIC karty a integrácia jej zliav do AN kasa sú teda pre všetkých zúčastnených strán výhodné. Predavači ušetria čas, študenti získajú jednoduchší prístup k zľavám a držitelia ISIC kariet môžu využívať svoje výhody aj pri návšteve prevádzok, ktoré nie sú priamo spojené s ISIC programom.

Integrácia ISIC zliav do ERP AN kasa je len jedným z príkladov, ako moderné technológie môžu zjednodušiť a zefektívniť každodenný život. Veríme, že v budúcnosti sa budú podobné technologické inovácie čoraz častejšie využívať a pomôžu nám ušetriť čas, zjednodušiť prácu a zlepšiť naše každodenné skúsenosti.

Hľadáte aj vy možnosť integrácie ISIC kariet do vášho podnikového informačného systému? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám s tým pomôžeme.