Financie na jeden klik.

Lebo predávať znamená venovať sa zákazníkom

Firemný informačný systém

Súčasťou ANS je aj vedenie komplexného účtovníctva a všetky operácie vplývajúce na hospodársky výsledok firmy sú sledované v AN účto. Umožňuje vedenie podvojného účtovníctva a vytvára výstupy podľa legislatívnych požiadaviek, ako podklady pre efektívne riadenie či rozhodnutia.

PREČO VYUŽÍVAŤ INTEGROVANÉ ÚČTO V ANS?

Komplexné prepojenie na všetky procesy

Prehľadná evidencia dokladov

Minimálny čas a náklady

Vysoká miera prispôsobiteľnosti.

CHCETE SA PORADIŤ S NAŠIM EXPERTOM?

Kontaktujte nás a získajte viac info a nezáväznú ponuku