Firemný informačný systém, ktorý pomáha klientom dosiahnuť úspech

19. júna 2023

V AN Systems sa radi pochválime úspechom našich klientov. V tomto prípade by sme radi predstavili príbeh spolupráce s klientom Bubulákovo a ako podnikový informačný systém od AN Systems významne zlepšil ich obchodné procesy pre ich e-shop fungujúci v 8 krajinách EU.

Bubulákovo, známe online maloobchodné podnikanie, sa stretávalo s mnohými výzvami, najmä pokiaľ išlo o riadenie skladových zásob, koordináciu s ich eshopom a efektívne spravovanie expedície objednávok. Vstupom AN Systems do hry sa tieto výzvy stali minulosťou.

Hlavnou funkciou firemného informačného systému od AN Systems, ktorá pomohla Bubulákovo v maximálnom rozsahu, je evidencia skladových kariet vo všetkých jazykových mutáciách, ktoré sú potrebné pre jazykovú verziu eshopu. To znamená, že Bubulákovo môže jednoducho spravovať a aktualizovať všetky popisy a kategorizáciu produktov priamo v AN Systems, čím eliminuje potrebu ďalších úprav v eshope. Toto prepojenie medzi eshopom a AN Systems je realizované pomocou REST API, čo umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi systémami. Vďaka tejto integrovanej funkcionalite môže Bubulákovo jednoducho sťahovať dôležité údaje z AN Systems, vrátane informácií o produktových artikloch, zásobách a cenách, ktoré potrebuje pre prevádzku svojho internetového obchodu. Naopak, systém AN Systems eviduje objednávky z eshopu, vrátane dokladov, položiek a údajov o zákazníkovi.

Spolupráca medzi eshopom a AN Systems je navrhnutá tak, aby zabezpečila hladký a efektívny expedičný proces. Bubulákovo disponuje jedným skladom s dostatočnou skladovou dostupnosťou, čo zjednodušuje správu a riadenie skladových zásob. Objednávky sú rozdelené podľa jazykovej mutácie eshopu, čo umožňuje Bubulákovo expedovať objednávky efektívnejšie a s menším rizikom chýb.

AN Systems zabezpečuje vytváranie tlačových formulárov, ako sú dodacie listy, faktúry, dobropisy a štítky pre prepravcov, v požadovanom jazyku. Tieto formuláre sa automaticky generujú v rámci expedičného procesu, čo uľahčuje administratívne úlohy a zaručuje konzistentný a profesionálny vzhľad komunikačných materiálov.

Ďalšou výhodou podnikového informačného systému od AN Systems je automatizácia expedičného procesu. Systém overuje platbu online po prijatí objednávky a následne prepína stav zákazky na expedíciu. V tomto bode sú už predgenerované doklady, a tak obsluha len vychystá tovar. Na konci procesu je zosnímaný čiarový kód objednávky a systém automaticky uzatvára expedíciu, generuje faktúru a tlačí štítok pre prepravcu.

Okrem toho, AN Systems firemný informačný systém ponúka aj účtovnícku funkciu, ktorá umožňuje Bubulákovo jednoducho a efektívne spravovať svoje účtovníctvo.

Spolupráca s AN Systems priniesla Bubulákovo výrazné zlepšenie ich obchodných procesov. Vďaka integrovanému podnikovému informačnému systému sa im podarilo dosiahnuť vyššiu úroveň automatizácie, efektivity a presnosti. Táto spolupráca im poskytla konkurenčnú výhodu na trhu a umožnila im lepšie uspokojiť potreby a očakávania svojich zákazníkov.

AN Systems je hrdý na svoju spoluprácu s klientom Bubulákovo a je pripravený pomôcť aj ďalším podnikom dosiahnuť podobné úspechy. S ich podnikovým informačným systémom môžete vylepšiť svoje obchodné procesy a získať konkurenčnú výhodu, ktorá vám umožní rásť a prosperovať.

„V Bubulákove vyhľadávame dlhodobé spolupráce. Jedným z našich dlhodobých partnerov je AN Systems, bez ktorých si našu prácu už ani nevieme predstaviť. Bezproblémová spolupráca, rýchle riešenie vzniknutých problémov ako aj super integrácia a onboarding, ktorý prebehol na Ansystems a to v presne dohodnutý čas, čo je pri projektoch ako nábeh nového ERP v dnešnej dobe veľká rarita. Ľudský prístup a perfektná komunikácia nám aj po rokoch spolupráce ukázali, že sme sa rozhodli správne.“
Michal Kozmér
Bubulák

Pre viac informácií o riešeniach od AN Systems navštívte našu webovú stránku www.ANsystems.sk alebo nás kontaktujte