Ako ušetriť náklady pri raste retailovej siete časť 2.

10. januára 2021

Už sme si písali viaceré spôsoby ako môže ERP systém pomôcť pri raste alebo pri zvyšovaní efektivity. Dnes budeme pokračovať v našej téme a napíšeme Vám ako môžete optimalizovať množstvo tovaru a manažovať sklad efektívnejšie.

 

Množstvo tovaru priamo ovplyvňuje váš cashflow, preto môžu zlé rozhodnutia spôsobiť platobnú neschopnosť, či z dlhodobého hľadiska až krach firmy. Preto je táto častokrát opomenutá oblasť.

 

Optimalizácie tovaru

 

Nadmerne objednané množstvo tovaru je určite náklad, ktorý si môžete odpustiť. Tovar sa musí skladovať v správnych podmienkach a ten s obmedzenou trvanlivosťou, keď táto vyprší, už nie je vhodný na predaj a vy môžete prísť o investované peniaze. Implementáciou ERP systému s integráciou optimalizácie tovaru vám pomôže signifikantne znížiť náklady na skladovaný tovar.

 

Na základe historických údajov o predaji a objednávkach z ERP, optimalizácie tovaru predpokladá budúcu potrebu a štatisticky vypočíta optimálne množstvo potrebné na pokrytie predpokladaných predajov.

 

Potom v závislosti od existujúceho stavu zásob, odporúča nákup alebo presun tovaru z iných lokácií vašej spoločnosti a tak predchádza riziku nadbytku tovaru. Systém je schopný manažovať viaceré sklady a miesta uloženia tovaru, pričom navrhuje vhodné riešenie aby nebol daný sklad alebo predajňa poddimenzovaná z pohľadu množstva tovaru.

 

Ďalšia výhoda je, že umožňuje združovať produkty do skupín, podľa rôznych vlastností či funkcií, takže ich môžete skontrolovať, či urobiť inventúru v kratšom čase. Čo je výhodné ak pracujete so skladom, ktorý má tisíce položiek.

 

Efektívny manažment skladu

 

Integráciou ANS systému do vášho skladu alebo skladov, urýchlite nielen presun tovaru ale aj presun informácií a spôsob akým sú informácie spracovávané. Náš ERP systém vám pomáha optimalizovať miesto v sklade, tým pádom redukuje náklady na prenájom, náklady na administráciu či výdavky na zamestnancov potrebných na správu skladu/ov.

 

Máte prístup k informáciám v reálnom čase, vidíte pohyb tovaru, tak ako sa deje. Takže si ich môžete rýchlo nájsť priamo v ERP.

 

Zákaznícke objednávky sú posúvané priamo z ERP do skladu. Tým šetríte náklady, keďže zamestnanci sú vyťažení počas celého dňa, tak ako objednávky prichádzajú. V porovnaní so situáciami, kedy ich musia spracovávať všetky naraz alebo nárazovo.

 

ANS vám dáva lepší prehľad o umiestnení tovaru, jeho výberu pri balení. Týmto spôsobom, noví zamestnanci môžu byť produktívni od prvého dňa. Taktiež sa vyvarujete možnosti zabalenia chybného tovaru, čo môže viesť k nespokojnému klientovi.

 

ERP systém vám ponúka návrhy na umiestnenie tovaru v sklade pri jeho príjme a tým zaručuje optimálne využitie skladového priestoru.

Výhody by sme mohli vymenovávať aj ďalej, ale odporúčame vám kontaktovať nás, aby sme urobili pre vás priamo analýzu ako môže ANS pomôcť s optimalizáciou tovaru a skladu vo vašej spoločnosti.