Prepojenie externých služieb je naša špecialita – AN Systems.

20. decembra 2022

Integrovanie externých partnerov alebo aj inak povedané prepájanie rôznych externých služieb sa stalo v posledných rokoch nutnosťou, aby ste viedli v boji s konkurenciou. Zefektívňovanie procesov, ktoré prepájanie prináša, ďaleko prevyšuje z časového hľadiska úspory v budúcnosti

Integračný softvér je typ programu, ktorý umožňuje podnikom prepájať aplikácie, údaje a zariadenia. Spoločnosti ho často používajú na vzájomnú integráciu svojich IT systémov, aby mohli jednoduchšie zdieľať informácie. Klienti AN Systems využívajú naše ERP na sledovanie údajov vo viacerých systémoch alebo na prepojenie rôznych typov hardvéru. Integračný podnikový informačný systém uľahčuje spoločnostiam správu veľkého množstva údajov bez toho, aby sa museli spoliehať na viacero samostatných aplikácií alebo programov.

Softvér, ktorý je integrovaný s iným programom, aby fungoval.

Integračný softvér sa používa na prepojenie aplikácií, údajov a zariadení, ktoré nie sú prirodzene kompatibilné. Integračný podnikový informačný systém AN Systems môže tiež pomôcť podnikom efektívnejšie spravovať ich údaje.

Integračný podnikový informačný systém ANS možno použiť v rôznych odvetviach na rôzne účely. Integračný systém môže napríklad používať oddelenie ľudských zdrojov, ktoré chce centralizovať záznamy svojich zamestnancov na jednom mieste, aby manažéri mali prístup k týmto informáciám bez toho, aby museli jednotlivo kontaktovať každé oddelenie. Integračné systémy používajú aj firmy, ktoré chcú prepojiť svoje systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) s aplikáciami tretích strán.

Naši klienti väčšinou využívajú ERP AN Systems na prepojenie aplikácií, údajov a zariadení, ktoré nie sú prirodzene kompatibilné. Tu je niekoľko málo príkladov z praxe, kde nájdete prepojenia, ktoré sme vyvíjali v spolupráci s klientami:
1. INVENTORO – optimalizácia skladových skladových zásob
2. PLANDANCE – kapacitné plánovanie výroby
3. EUROVAT – CESMAD združenie prepravcov
4. INOVIO, REFIS – skenovanie a obeh dokladov
5. Jungheinrich – automatizované skladové dopravníky
6. ČSOB Faktoring – faktoring pohľadávok
7. Elektrowin – zpätný odber elektrozariadení
8. Intrastat – podania pre colnú správu
9. Ccs – import z CCS kariet
10. DMS – import dát zo Škoda Auto
11. portál SUPERIOR – export skladovej dostupnosti pre bicykle
12. Diebold Nixdorf – samoobslužné váhy
13. Platebné terminály (ČSOB, ČS, KB, SONET, GLOBAL PAYMENT)
14. Kuriérske spoločnosti (Packeta, GLS, SPS, Balikobot, Slovenská pošta, DHL, … )

Integrácií je oveľa viac a menovať by sme ich mohli na ďalších niekoľko strán. Kontaktujte nás a informujte sa. Radi vám povieme, či už sme robili integráciu, ktorú hľadáte.

Firmy zvyčajne používajú integračný softvér na prepojenie aplikácií, údajov a zariadení, ktoré nie sú prirodzene kompatibilné. Napríklad, ak máte účtovnú aplikáciu, ktorá „nehovorí“ rovnakým jazykom ako váš e-mailový server alebo CRM systém, potom môžete použiť integračný softvér na preklenutie priepasti medzi týmito systémami.

Integračný podnikový informačný systém AN Systems vám pomáha tesne spájať rôzne aplikácie, aby ste získali konzistentné výsledky z jedného rozhrania. Inými slovami, používateľom umožňuje bezproblémovo presúvať dáta medzi dvoma alebo viacerými aplikáciami bez toho, aby medzi nimi museli prepínať.

Integračný softvér možno použiť aj ako súčasť podnikovej stratégie správy údajov.

Integračný softvér možno použiť na prepojenie údajov z rôznych zdrojov. Hlavným účelom integračného softvéru je integrovať údaje z rôznych systémov alebo prepojiť údaje z rovnakého systému, ale v rôznych formátoch. Integračný softvér umožňuje používateľom kombinovať údaje uložené na viacerých miestach do jedného centrálneho úložiska pre jednoduchší prístup a analýzu.

Firmy používajú integračný softvér ako spôsob prepojenia dát, aplikácií a zariadení.

Integračný softvér používajú podniky ako spôsob prepojenia údajov, aplikácií a zariadení. Robia to tak, že svojim používateľom zjednodušujú zdieľanie informácií medzi týmito rôznymi aplikáciami a webovými stránkami.

Testovanie zabezpečenia kvality je dôležité aj pre integračný softvér, aby sa zabezpečilo, že softvér dobre funguje s existujúcimi produktmi v rámci organizácie. My v ANS dávame čo najväčší dôraz na testovanie bezpečnosti pri prepájaní a integrovaní systémov s tretími stranami.

Hľadáte aj vy možnosti prepojenia vášho, prípadne nášho systému s ERP ANSystems. Kontaktujte nás TU >>>