Ako môže riadený sklad zvýšiť hodnotu vášho ERP

22. augusta 2023

Mnohí výrobcovia úspešne implementovali AN Systems podnikový informačný systém (ERP), či už na optimalizáciu svojich podnikových procesov a zlepšenie efektívnosti. Pre firmy s rozsiahlym skladovým hospodárstvom a skladovými zásobami môže byť integrácia systému riadeného skladu (WMS) so systémom ERP prínosom.

Čo je to Systém riadenia skladu? Systém riadenia skladu (WMS) hrá kľúčovú úlohu pri efektívnom riadení zásob v sklade. Zahrňuje celý proces sledovania tovaru od prijatia cez uskladnenie, výber, balenie a odosielanie. Poskytovaním informácií v reálnom čase systémy WMS optimalizujú pohyb tovaru a jeho umiestnenie v sklade. Na rozdiel od systémov ERP, ktoré zhromažďujú a spravujú údaje v celom podniku vrátane riadenia zásob, im chýbajú komplexné schopnosti venované špeciálne WMS.

WMS AN Systems ponúka špecifické funkcie, ktoré zlepšujú prevádzku skladu a riadenie zásob:

 • schopnosť sledovať a riadiť zásoby v reálnom čase, vrátane presných úrovní zásob, umiestnenia a histórie pohybov,
 • optimalizácia skladových operácií, ako je uskladnenie, dopĺňanie, stratégie výberu, cyklické sčítanie, úpravy zásob a riadenie vrátených tovarov,
 • poskytovanie komplexného prehľadu o činnostiach v sklade a metrikách výkonu, poskytovanie informácií o stave zásob, stave objednávok a operačnej efektívnosti,
 • podpora technológie čiarových kódov pre presné a efektívne sledovanie zásob a zjednodušenie procesov zachytávania údajov,

Mnohé malé výrobné spoločnosti zistili, že funkcie riadenia zásob poskytované ich systémom ERP sú dostatočné na efektívne a nákladovo účinné riadenie zásob. Nemusia potrebovať dodatočné špecifické funkcie, ktoré ponúka špecializovaný WMS.

Navyše, nie každý sklad potrebuje WMS, najmä ak sú prevádzky relatívne jednoduché a priamočiare. Riešenia WMS sú zvyčajne navrhnuté pre zložitejšie sklady s väčším objemom zásob, viacerými miestami, pokročilými stratégiami výberu a sofistikovanými možnosťami optimalizácie. Menšie sklady s nižším počtom položiek zásob a menej zložitými prevádzkami zistia, že ich systém ERP účinne uspokojuje ich potreby.

Je dôležité posúdiť špecifické požiadavky a zložitosti výrobného procesu alebo skladu, aby sa zistilo, či je potrebný špecializovaný WMS alebo či existujúce funkcie v rámci systému ERP sú postačujúce.

 

Pridanie Systému riadeného skladu do vášho systému ERP

Systémy ERP a WMS tvoria neoddeliteľnú časť riadenia dodávateľského reťazca, snažia sa optimalizovať využitie zdrojov pre podniky. Zatiaľ čo systémy ERP excelujú v celkovom riadení zdrojov, môžu im chýbať sofistikované funkcie optimalizácie zásob špecifické pre skladové operácie.

Naopak, špecializovaný WMS poskytuje presnú kontrolu nad skladovými aktivitami, umožňuje presné sledovanie zásob a optimalizované umiestnenie v sklade.

Integrácia samotného WMS s existujúcim ERP je potenciálnym riešením pre zlepšené riadenie skladu. Avšak táto snaha často zahŕňa zložité a nákladné úsilie o integráciu, vyžaduje trvalú pozornosť na zabezpečenie plynulej synchronizácie údajov a procesov.

Iná možnosť je zvoliť si systém ERP, ktorý už má komplexný a fungujúci WMS, akým je WMS AN Systems.

Benefity systému riadeného skladu pre ERP Systém ERP s integrovaným WMS môže priniesť významné výhody.

 • Zlepšená viditeľnosť zásob, poskytujúca informácie o úrovniach zásob v reálnom čase.
 • Zlepšená predpoveď dopytu využitím historických údajov na identifikáciu rýchlo sa predávajúcich produktov a optimalizáciu umiestnenia v sklade.
 • Implementácia praxe len-v-pravý-čas pre zásoby, uľahčujúca rýchlejší pohyb produktov.
 • Optimalizované postupy pre príjem a odosielanie na základe dostupnosti zdrojov, vedúce k efektívnym operáciám.
 • Zvýšená efektívnosť výberu, minimalizácia chýb a redukcia času stráveného na plnenie objednávok.
 • Zlepšená zákaznícka služba prostredníctvom udržiavania vhodných úrovní a včasných dodávok objednávok.
 • Zvýšená bezpečnosť údajov tým, že sa zamestnancom poskytne prístup k relevantným informáciám, čo znižuje riziko krádeže a chýb.
 • Zvýšená produktivita skladu tým, že sa zjednodušia zložité operácie a zamestnanci budú mať viac času na podnikovo orientované úlohy.
 • Zlepšená morálka zamestnancov elimináciou rutinných skladových úloh a umožnením činností pridávajúcich hodnotu.
 • Lepšie riadenie financií a vykazovanie vďaka presným údajom o riadení zásob a nákladoch.
 • Rýchla identifikácia a stiahnutie produktov počas stiahnutia výrobkov.

 

Kedy by ste mal zvážiť systém riadeného skladu?

Okrem nákladov na zásoby a problémov s plnením objednávok existuje niekoľko signálov, ktoré naznačujú vhodnosť implementácie WMS:

 1. Rastúce náklady na pracovnú silu: Využitím WMS môžu firmy zaviesť stratégie ako konsolidácia úloh a zavedenie automatizácie na zníženie nákladov na pracovnú silu pri zlepšení efektívnosti a produktivity pracovníkov.
 2. Zvyšujúca sa chybovosť: Prítomnosť poškodeného tovaru, nesprávne odoslané zásielky, nedostupné objednávky a rastúce sťažnosti zákazníkov môžu naznačovať potrebu automatizácie skladových procesov. Zavedenie automatizovaných operácií skladovania a výberu minimalizuje pravdepodobnosť ľudských chýb, zvyšuje presnosť objednávok a zabezpečuje dodržiavanie predpisov.
 3. Optimalizácia priestoru a rozloženia skladu: Automatizácia manuálnych skladových procesov, ktoré zaberajú čas, môže viesť k väčšiemu prietoku tovaru v rámci existujúceho priestoru sklady, s úsporami nákladov a času.

WMS AN Systems efektívne rieši rôzne problémy spojené s riadením skladu pre výrobcov, maloobchod a veľkoobchod. Keď sa tieto dve riešenia spoja s ERP systémom, poskytujú komplexný prístup k riadeniu zásob v celej organizácii a v celej dodávateľskej reťazci. Posúďte svoje špecifické požiadavky a zvážte implementáciu WMS AN Systems na odhalenie plného potenciálu a možností v riadení zásob a skladov.