Reporty, čísla, grafy a štatistiky

7. marca 2022

 

Dnešné podnikanie sa už bez reportov a analýz ani nezaobíde. Manažment či majitelia pri svojom rozhodovaní nemôžu urobiť fundované rozhodnutia, ak nie sú k dispozícií relevantné výsledky z predchádzajúcej činnosti a aktivity firmy.

 

Systém ANS umožňuje zber dát na každej úrovni a je dobré si zadefinovať sledované parametre na začiatku, aby neskôr boli k dispozícií do reportov a hlásení. Neskoršie zbieranie a dopĺňanie dát, či celých súborov je časovo a pracne náročné a vyžaduje si veľa manuálnej práce, či už zo strany užívateľov alebo aj ich párovania na už existujúce dáta.

 

Výhodou dostatočného množstva dát na spracovanie, je možnosť pripraviť reporty a analýzy, ktoré prinesú spoločnosti potrebnú výhodu nielen pred konkurenciou ale aj lepšie ekonomické výsledky. Hĺbkové analýzy, je možné vytvárať priamo v programe ANS, ale je možné ich exportovať a spracovávať v iných programoch, s ktorými sú naši zákazníci zvyknutí pracovať. Nami štandardne poskytované štatistiky a analýzy vám zabezpečia aktuálne informácie o stave vašej spoločnosti a smere, ktorým sa uberá. V prípade potreby na špeciálne reporty je ANS otvorené a pripravené poskytnúť plne upravené štatistiky podľa vopred navrhnutých parametrov. Čo získate správnym využitím reportov:

 

Rýchly prehľad

Vďaka programu ANS máte vždy prehľad o aktuálnych predajoch na všetkých miestach predaja. Či už máte 2 alebo 10-ky prevádzok. Vždy aktuálne informácie o dianí v nich získate na pár klikov.

 

Report produktov

Zistite, čo sa predáva, kedy sa to predáva a prečo sa to predáva a buďte pripravený lepšie ako konkurencia. Správne nastavenie limitov a rezerv na sklade, môže znamenať rozdiel medzi úspechom alebo neúspechom v očiach zákazníkov. Či už predávate rovnaké produkty, alebo sezónne tovary, vedieť ako si naplánovať zásoby je kľúčové pre úspech. Poznať preferencie svojich zákazníkov a ich obľúbené farby pre danú sezónu alebo aj celé obdobie sezóny. Sledujte detailné reporty podľa značiek, druhov tovaru, veľkostí či tovarových skupín a koreláciu a vzťahy medzi jednotlivými variantami.

 

Report zamestnancov

Motivujte zamestnancov k predaju. Zistite, ktorí vedia predávať a vytvorte systém pre ich odmeňovanie. Či už prevádzkujete maloobchod, výrobu alebo poskytujete zákazníkom služby s ANS máte k dispozícií silný nástroj pre analýzu výkonnosti a motivácie vašich zamestnancov. Hľadajte úzke miesta vo výrobe, zistite efektívnosť pracovníkov, či výkonnosť a rezervy, ktoré máte v systéme.

 

Export reportov

Potrebujete si detailne rozobrať mesačné predaje, alebo výkonnosť jednotlivých predajní produktov alebo obchodných skupín. Každú analýzu v programe ANS si môžete vyexportovať do Excelu, kde si ju môžete bližšie rozobrať, alebo použiť pre prezentácie. Nevidíte alebo ste nenašli v našom systéme report, ktorý vaše podnikanie. V ANS vám na základe požiadaviek pripravíme report podľa potreby alebo prispôsobíme. Neváhajte nás preto kontaktovať a radi vám pomôžeme s reportovaním pre úspešné podnikania.