Prečo by mali malé a stredné firmy investovať do firemných ERP firemných informačných systémov.

25. júla 2023

Veľké podniky už dlhodobo rozumejú výhodám ERP technológie vo významných procesoch, ako je obstarávanie, plánovanie a kontrola zásob, ale pre menšie podniky môže pôsobiť ako zbytočná alebo extravagantná investícia. Avšak existuje presvedčivý dôvod, prečo by mali malé podniky zvážiť implementáciu ERP firemného informačného systému. Digitálnym spôsobom, zjednodušovaním a automatizáciou obchodných procesov môžu výrobcovia uvoľniť čas a znížiť prevádzkové náklady.

 

Poskytovanie lepšej viditeľnosti obchodných operácií

Jednou z výziev, ktorým čelia malé podniky, je malý a efektívny tím, v ktorom jedna osoba môže spravovať viacero obchodných zodpovedností. Menšie podniky tiež častejšie riadia svoje operácie pomocou kombinácie manuálnych procesov, rozličných tabuliek a účtovných softvérov. Táto kombinácia procesov môže brániť jasnému celopodnikovému pohľadu na operácie a skomplikovať zavádzanie efektívnosti. Aj keď sa môže zdať, že ide o drahú investíciu, znižovanie IT komplexnosti implementáciou ERP firemného informačného systému môže ponúknuť významný návratnosť investície zlepšením operačnej efektívnosti a poskytnutím lepšej viditeľnosti celkových obchodných operácií.

 

Zlepšovanie produktivity a efektívnosti

Niektoré úlohy, ktorými sa malí podnikatelia pravidelne zaoberajú, ako je výplata miezd alebo riadenie zásob, môžu byť efektívne riadené pomocou ERP systému, čo uvoľňuje cenný čas pre inovácie a rozvoj podniku. Centralizáciou údajov prostredníctvom ERP systému majú tímy malých a stredných podnikov vždy k dispozícii potrebné informácie na jednom mieste, čo môže zlepšiť rozhodovanie v podnikaní, pretože kritické údaje, ako sú úrovne zásob, predajné údaje a finančné správy, sú ľahko dostupné v štandardizovanom formáte pre celú firmu. ERP tiež môže pomôcť malým podnikom efektívnejšie spĺňať požiadavky na dodržiavanie noriem v oblasti financií.

 

Podpora rastu a škálovateľnosti

Ďalšou výzvou pre malé podniky je podpora škálovateľnosti, čo často chýba v počiatočnej fáze startupu. Avšak takmer všetky malé podniky majú ambície rásť nad svoju súčasnú veľkosť. Zavedením ERP systému, ktorý umožňuje malým podnikom zjednodušiť svoje operácie a zvýšiť efektívnosť, im to umožňuje spracovávať viac objednávok a zákazníkov bez nutnosti zvyšovať náklady na ďalší personál alebo zdroje. Spoločnosti, ktoré majú v reálnom čase prístup k údajom, sa môžu priamo spojiť so zákazníkmi a dodávateľmi, zabezpečiť rýchle riešenie aktuálnych potrieb a rozvíjať svoj podnik.

 

Mať systém, ktorý je pripravený na zväčšenie sa a podporu nových obchodných línií s rastom podniku, je nevyhnutné. Voľba ERP produktu založeného na cloude znižuje potrebu interného podporného štruktúry a šetrí náklady na hardvér servera. ERP založený na cloude je jednoduchší na rozširovanie funkcionalít a používateľov podľa potreby. A pre spoločnosti s dlhodobými ambíciami rastu to často uľahčuje zdieľanie informácií medzi regiónmi alebo lokalitami.

 

Základom sú údaje a analytika

Pre výrobné a distribučné podniky je kľúčovým prvkom zotrvanie konkurencie schopnosti prístup v reálnom čase k údajom. Správne informácie poskytujú možnosť posúdiť súčasné operácie, ako aj schopnosť urobiť potrebné taktické, operačné a strategické obchodné rozhodnutia. Výrazne narastá objem a rôzne typy údajov v rámci výroby a dodávateľského reťazca, čo zvyšuje potrebu investovať do technológií, ktoré dokážu inteligentne a rýchlo analyzovať údaje a získavať cenné a uskutočniteľné obchodné informácie.

 

Výrobcovia musia využiť analytiku údajov na získavanie kritických poznatkov, ktoré im umožnia robiť rozhodnutia na základe údajov o zdrojoch, výrobe, plnení, znížení nákladov a ďalších dôležitých oblastiach. Schopnosť ERP systému integrovať sa s inými technológiami, ako sú IoT zariadenia na predajniach alebo v sklade, je kľúčová. Nové funkcie umelej inteligencie majú tiež výhodu v tom, že údaje sú viac použiteľné, čo umožňuje firmám skúmať svoje údaje takým spôsobom, aby poskytovali komplexný obraz o celej firme.

 

Malé podniky musia vyberať starostlivo

Správny ERP firemný informačný systém výrobcom ponúkne kapacitu pre lepšie informované rozhodovanie na základe analytiky údajov pre presné prognózovanie dopytu a riadenie dodávateľského reťazca, spolu s lepším rozhodovaním o zásobách a objednávkach. Všetko to prispieva k efektívnejšiemu riadeniu podniku.

 

Avšak neexistuje univerzálny ERP firemný informačný vhodný pre všetkých.

 

Požiadavky malého podniku sa budú líšiť od požiadaviek veľkého a zložitého podniku, pričom požiadavky na dodržiavanie noriem a predpisov budú závisieť od konkrétneho odvetvia. Malé podniky musia mať jasno o svojich obchodných cieľoch a pochopiť, čo sa vyžaduje od ich ERP systému. Je dôležité sa opýtať potenciálneho dodávateľa na otázky týkajúce sa IT, ako je jednoduchosť používania, celkové náklady vlastníctva, stabilita dodávateľa, flexibilita technológie a jednoduchosť implementácie. Návratnosť investície bude významná, ak budú obchodné ciele stanovené vopred a prevádzkovanie sa bude posudzovať na základe týchto cieľov. Náš informačný systém AN Systems je ideálnym riešením, plne prispôsobiteľné podľa požiadaviek a potrieb každej firmy. Pozrite si naše referencie, prípadne prípadové štúdie a objavíte široké spektrum možností, kde už náš systém pomáha firmám rásť. Kontaktujte nás preto tu.