Postrach menom INVENTÚRA a ako sa ho zbaviť

20. mája 2021

Poznáte to, blíži sa ten deň a zamestnanci sú už nervózni a nálada v sklade, či na predajni je na bode mrazu. Inventúra, je často jeden z najstresujúcich úkonov, ktoré musia počas roka urobiť.

 

Čo je však horšie, že výsledky sú často neúmerné pracovnému zaťaženiu  a výstupy sú nie vždy korektné, či už vzhľadom k vynaloženému úsiliu alebo využitej technike.

 

Vedeli by ste si predstaviť, že inventúru by bola možné urobiť aj inak?!

 

Postrach menom INVENTÚRA a ako sa ho zbaviť

 

An systems sa na procesom Inventúry a jeho zlepšeniu venuje už viac ako 25 rokov. Sklad je naša doména a preto sme pre Vás pripravili, riešenia ktoré neustále vylepšujeme. Vieme pre Vás pripraviť inventúru, ktorá vie byť:

 
   • Rýchla

   • Efektívna

   • Presná

   • Bez stresu a Časovo flexibilná

 

Pozrime si teraz jednotlivé body, bližšie:

 

Rýchla

 

Predpokladom rýchlej inventúry je označenie tovaru čiarovým kódom, pričom na počítanie tovaru sa potom využívajú čítačky čiarových kódov, alebo mobilné zápisníky. Čiarové kódy, si môžete pripraviť sami a a pri ďalšej kontrole môžete využiť naše mobilné terminály, ktorých rýchlo priamo na mieste môžete vyhodnotiť inventúru.

 

Efektívna

 

Snímanie čiarového kódu sa zapisuje do inventúrnych dokladov, ktorých môže byť ľubovoľný počet. Najideálnejšie a najprehľadnejšie riešenie je rozdelenie si skladu na viacero sekcií (regále, miesto v sklade, atd.), pričom každá sekcia sa rovná jednému dokladu. Daným spôsobom sa zinventarizované sekcie jednoznačne a prehľadne dajú porovnať s množstvom kusov v dokladoch.

 

Presná

 

Vyhnite sa nepresnostiam, opakovaným prepočítavaniam a zásahom do samotnej inventúry. Po uzavretí všetkých dokladov (inventarizačných súpisov) sa tieto automaticky preberú do dokladu vyhodnotenie inventúry, kde pri spustení prepočtu systém spočíta aktuálny stav a porovná ho so stavom v systéme a následne vyhodnotí manká a prebytky za jednotlivé artikle. Zmeny je možné robiť do doby uzamknutia inventúry len v inventúrnych súpisoch a znova následne prebrať do vyhodnotenia inventúry Uzamknutím inventúrneho dokladu sa ukončí inventúra a stav zásob v systéme sa automaticky upraví podľa skutočnosti. Do takto uzamknutého dokladu už nie je možné robiť zmeny a zápisy.

 

Bez stresu, časovo flexibilná

 

Výhodou mobilných terminálov je možnosť spracovania inventúr aj počas dňa. Môžete využiť napr. časy najmenšieho pohybu zákazníkov, po skončení predajnej doby. Využiť možnosť urobiť aj čiastkové inventúry podľa značiek, druhu tovaru, kategórií, dodávateľov či sezóny. Rozhodnite sa preto, keď budete najbližšie plánovať inventúru, čo by ste zlepšili a napíšte nám, radi Vám pomôžeme pripraviť prvú bezstresovú inventúru.

 

Ak ste našli v niektorých z vyššie vymenovaných možností využitie alebo by ste o nich radi vedeli viac, napíšte nám a my vám radi ukážeme, ako Vám môže An systems pomôcť sa rozvíjať alebo zefektívniť vaše procesy.