Agentúra OSMA

Výrobca samolepiacich etikiet používa výrobný modul v ANS