Bolí vás pri preceňovaní hlava? Už nikdy viac

20. apríla 2021

Téme, ktorá zamestnáva celé oddelenia a celé tímy ľudí v maloobchode a veľkoobchode. Konkurenčný boj si vyžaduje dlhodobé ale aj krátkodobé plánovanie cenových a marketingových akcií, ktoré môžu byť náročný nielen na plánovanie ale aj exekúciu.

Je dobré byť o krok vpred pred konkurenciou a zvýšiť efektivitu vášho predaja a taktiež svoju konkurencieschopnosť.

 

V dnešnej dobre prepojenia systémov, je obchodná politika častokrát viazaná na akcie dodávateľov, bonusy, množstevné zľavy, alebo výpredaje vlastného tovaru. Na tomto základe musí byť obchodník schopný rýchlo a variabilne preceniť len vybraný tovar podľa rôznych atribútov.

 

“Vedieť, že váš informačný systém je schopný robiť precenenie rýchlo, efektívne a podľa rôznych atribútov a predpokladov, stojí za zváženie.”

 

Problémy hneď na začiatku

 

Veľmi málo malo a veľkoobchodných firiem si hneď na začiatku uvedomí dôležitosť správneho nastavenia skladu, skladových kariet a vytvorenie takej štruktúry atribútov, ktorá v budúcnosti uľahčí precenenie. Lebo najdôležitejším faktorom pri tvorbe precenenia je práve výber produktov na základe predtým vytvorených atribútov na skladových kartách. Častokrát je cieľom preceniť len určitú kolekciu, urobiť sezónny výpredaj, alebo akciu na určitú značku, farbu, veľkosť, podskupinu, podkategóriu alebo iný atribút. Z toho dôvodu evidujeme na skladových kartách v AN sklad rôzne doplňujúce atribúty, na základe ktorých je potom možné jednoduchým spôsobom vyfiltrovať len skladové karty podľa rôznych popisov a tie potom následne preceniť.

 

Po správnom a rýchlom výbere je možné precenením vypočítať predajné ceny pre veľkosť, tak aj maloobchod. Môžete tak urobiť na základe nákupnej ceny, definovanej marže, či spôsobe zaokrúhlenia.

Veľmi obľúbeným marketingovým nástrojom sú tzv. Bleskové „flash“ výpredaje a akcie. Preto je možné precenenie viazať na ľubovoľné obdobie ako je hodina, deň, vybraný deň v týždni, týždeň alebo iné časové obdobie.

Nesmiete pri akciách a výpredajoch zabúdať na rôzne zákaznícke skupiny, preto si v ANS môžete jednoducho zadefinovať zákazníckej skupiny, pre ktorých bude precenenie určené. Ako príklad to môžu byť zákazníci vernostného systému, mestá, regióny, pohlavie či dátum narodenia.

 

Procesy sú kľúčom

 

Po výbere artiklov prichádza na rad spôsob precenenia, sklad na ktorom má byť tovar precenený, menu, platnosť ceny, zmenu ceny percentom alebo hodnotou a zaokrúhliť prípadne nezaokrúhliť konečnú cenu.

Poznáte tú známu otázku: „Kto nastavil tú akciu?“ Táto v ANS odpadá pretože precenením vzniká v systéme doklad, vďaka ktorému je možné kedykoľvek dohľady kedy a kým bol tovar precenený. Veľkou výhodou je možnosť vytvoriť precenenie aj v MS Excel a importovať tovar do preceňovacieho dokladu. V danom doklade, ktorý môže v časovom predstihu schváliť nadriadený prehľadne uvidí, pôvodnú, akciovú cenu ale aj cenový rozdiel. Tým sa zabezpečí jednoznačná kontrola pri schvaľovaní precenenia. Využite aj možnosť vytlačiť alebo poslať daný doklad aj s obrázkami a personál na predajniach tak bude vedieť jasne identifikovať tovar určený na precenenie.

 

Zhrňme si všetky výhody

 

V ANS máte širokú škálu možností a podmienok preceňovanie

    • Efektívny a rýchly výber artiklov

    • Rôzne možnosti platnosti a časového nastavenia

    • Prípravu preceňovacieho dokladu vopred

    • Automatická aktivácia a deaktivácia precenenia

    • Možnosť definovania rôznych zákazníckych a tovarových skupín

 

Ak ste našli v niektorých z vyššie vymenovaných možností využitie alebo by ste o nich radi veděli viac, napíšte nám a my vám radi ukážeme, ako Vám môže An systems pomôcť sa rozvíjať alebo zefektívniť vaše procesy.