Posilnenie informovaného rozhodovania pomocou analytického riešenia AN Systems

19. septembra 2023

V dnešnom organizačnom prostredí zameranom na údaje rastie dopyt po nástrojoch, ktoré uľahčujú bezproblémový prístup k údajom pre zostavovanie reportov vo firmách. Snaha o lepší prístup k rozhodovacím nástrojom založeným na údajoch však vyvolala problém efektívneho poskytovania a správy údajov používateľom v rámci ich každodenných pracovných postupov. Zatiaľ čo nástroje business intelligence (BI) spočiatku riešili túto potrebu, mali problém držať krok s vyvíjajúcimi sa každodenným použitím. Ako riešenie teraz spoločnosti integrujú analytiku do svojich systémov ERP.

 

Pochopenie výhod analýz

Analytika predstavuje kľúčové softvérové rozšírenie existujúcich aplikácií, ktoré rozširuje celé spektrum výhod analytiky Power BI pre zamestnancov. Umožňuje rýchle rozhodovanie založené na údajoch bez narušenia zavedených pracovných postupov. Firemná analytika bezproblémovo začleňuje údaje vo forme zostáv, panelov a vizualizácii, čím zaisťuje, že informácie sú ľahko dostupné tam, kde na nich najviac záleží. Používatelia tak nemusia zápasiť s novou aplikáciou, pretože dostávajú dáta priamo do systémov, ktoré už ovládajú.

 

Výhody analýz pre vašu firmu.

V dobe, keď firmy generujú obrovské množstvá údajov z rôznych zdrojov, ich hodnota spočíva v ich dostupnosti v rámci aplikácií, kde je možné podniknúť kroky. Analytika odomyká potenciál týchto údajov a poskytuje intuitívne prehľady, ktoré možno zdieľať interne aj externe. Zahŕňa riadenie a kontrolu údajov, čím umožňuje podnikom spravovať prístup používateľov ku konkrétnym údajom a bezpečne prezentovať zostavy a vizualizácie.

Analytika umožňuje používateľom identifikovať a riešiť problémy a zároveň identifikovať príležitosti. Umožňuje pracovníkom získať prehľad v reálnom čase na informované rozhodovanie pri každej interakcii. To prináša vynikajúce výsledky, zvyšuje kvalitu služieb zákazníkom a zvyšuje konkurencieschopnosť.

 

Implementácia analýzy

Mnohé organizácie zápasia s množstvom nezávislých zdrojov údajov, čo sťažuje vytváranie spojení medzi nimi. Analytické nástroje, ako napr. PowerBI predstavujú pracovníkom vizualizácie údajov a interaktívne panely, čím zjednodušujú pochopenie zložitých dátových vzťahov.

ERP AN Systems systém s analytickým riešením uľahčuje bezproblémovú integráciu a konsolidáciu rôznorodých údajov do jednotného zobrazenia. To slúži ako katalyzátor rýchleho riešenia problémov a identifikácie nových príležitostí. POWER BI je externá aplikácia napojená na SQL databázu ANS.  Reporty sú zobrazované vo webovom rozhraní alebo mobilnej aplikácii POWER BI. Výhoda je, že dáta z ANS sa synchronizujú z SQL databázy a nie je potrebné pripravovať žiadne exporty. Všetky dáta zapísané v SQL sú k dispozícii a dá sa nimi pracovať, pripravovať reporty a vyhodnocovať údaje.

 

Integrovaná analýza naprieč vašou firmou.

Správne analyzované údaje vo vašej firme vám pomôžu:

  • Pravidelne vyhodnocovať a porovnávať vaše tržby a maržu v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami alebo plánmi.
  • Sledovať rôzne indikátory, ako je priemerný počet vystavených faktúr, počet položiek na faktúre, systém zákazníkov a e-shopové správy (počet objednávok, expedícií, vrátení, dodacích miest).
  • Dostávať pravidelné e-mailové reporty s hodnotením výkonnosti za predchádzajúci deň či týždeň, ktoré môžu byť veľmi užitočné.
  • Poznať obrátkovosť a vek vašich zásob a mať možnosť dostať upozornenia na produkty s nízkou obrátkovosťou, alebo skupiny produktov s nízkou maržou či ziskom.
  • Zhodnotiť finančnú stabilitu, rentabilitu a likviditu firmy je kľúčové pre udržanie zdravého podnikania. Využívanie nástrojov finančného monitoringu je nevyhnutné.

Úloha analýzy v dnešnom prostredí podnikania

V dnešnom silne konkurenčnom obchodnom prostredí kraľujú dáta. Začlenením nástrojov na analýzu údajov do systému ERP, ktorý tvorí chrbticu každodenných operácií, získajú používatelia digitálne pracovisko, ktoré bezproblémovo integruje analýzu údajov do ich prirodzeného pracovného toku. Analytické riešenie AN Systems v spolupráci s PowerBI môže byť prispôsobené špecifickým procesom, zaisťuje rýchlu implementáciu a prináša hmatateľnú hodnotu pred rozšírením jeho výhod v celej organizácii. Urobte revolúciu vo svojom rozhodovaní pomocou analytického riešenia AN Systems pre ERP ešte dnes a kontaktujte nás.